2021
 • ICIMOD publication

Share

728 Views
Generated with Avocode. icon 1 Mask color swatch
912 Downloads

प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन र दिगो विकासमा लैङ्गिक समावेशीकरणका सफल अभ्यासहरु- सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

 • GON
 • FECOFUN
 • HIMAWANTI
 • TU
 • ICIMOD
 • WWF
 • Summary

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै सन्दर्भमा विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट लैंगिक समानता र समावेशी विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएका उदाहरणीय प्रयासहरु समावेश गरी यो पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रको कैलाश पवित्र भू–परिधि संरक्षण तथा विकास पहल, एअर पोलुशन सोलुशन्स इनिशिएटिभ, पर्वतीय क्षेत्र समानुकूलनका उपाय कार्यक्रम डब्लु.डब्लु.एफ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, र हिमवन्ती नेपालको पहलमा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा भएका राम्रा प्रयासहरुलाई यसमा समावेश गरिएको छ । 

[This booklet has been published in the context of International Women's Day by including the exemplary efforts made by various organizations involved in the Far Western Development Region, Nepal for gender equality and inclusive development. This includes the efforts of the International Center for Integrated Mountain Development's Kailash Sacred Landscape Conservation and Development Initiative, Resilient Mountain Solutions, Air Pollution Solutions Initiative, WWF Nepal, Community Forest Users Federation Nepal, and Himawanti Nepal.]

 • DOI:
  10.53055/ICIMOD.781
 • Pages:
  36
 • Language:
  Nepali
 • Published Year:
  2021
 • Publisher Name:
  International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)
 • Publisher Place:
  Kathmandu, Nepal