2022
 • ICIMOD publication

Share

280 Views
Generated with Avocode. icon 1 Mask color swatch
72 Downloads

चितवन जिल्लामा कृषि क्षेत्रका लागि जलवायु सेवा प्रणाली स्थापना - in Nepali

 • Summary

नेपाली कृषकहरुसंग बाली बिरुवाका समस्याहरुको पहिचान र समाधान गर्नको लागि कृषि प्रसार सेवाहरुको सहज पहुँच नहुनुका साथै कृषकहरुले स्वःस्फूर्त रुपमा यस प्रकारका समस्याहरु निदानका लागि सहयोगको अभाव भोग्दै आएका छन् । तसर्थ, किसानहरुको आवश्यकताहरुको सम्बोधन गर्न, उनीहरुलाई कुनै निर्णय लिन सहयोग गर्न र जलवायुजन्य वातावरणीय परिवर्तन सामना गर्न र उत्थानशिलताका लागि प्रभावकारी कृषि परामर्श सेवा अत्यावश्यक छ । इसिमोडको Climate services initiative ले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको सहकार्यमा कृषि मौसम परामर्श प्रणाली प्रवर्धन गर्ने र यसलाई किसानको आवश्यकता अनुसार स्थानीयानुकुल र सान्दर्भिक बनाई समयमै जानकारी प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ ।

Nepalese farmers have limited access to agricultural extension services and lack the support they need to identify and address crop issues autonomously. Effective agricultural advisory services are vital to address the needs of farmers, help them with decision making and build resilience to cope with climate shocks and environmental change. ICIMOD’s Climate Services Initiative collaborated with the Agriculture Knowledge Centre (AKC) in Chitwan to further enrich advisories, make them more relevant to farmers’ needs and deliver them in a timely manner.

Read in English

Download

 • Pages:
  6
 • Language:
  Nepali
 • Published Year:
  2022
 • Publisher Name:
  International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)
 • Publisher Place:
  Kathmandu, Nepal