000000905 001__ 905
000000905 041__ $$aEnglish
000000905 100__ $$aJoshi, M.
000000905 100__ $$aPant, P. D.
000000905 245__ $$aCauses and remedial measures for rockfalls and landslides on Naina peak, Nainital, Kumaun Himalaya, U. P. India
000000905 260__ $$c1990
000000905 300__ $$a343-346
000000905 653__ $$aNature conservation and land resources
000000905 653__ $$aIndia, UP, Nainital
000000905 653__ $$aLandslides
000000905 653__ $$aKumaun Himalayas
000000905 773__ $$pMountain Research and Development
000000905 773__ $$vVol.10, No. 4
000000905 980__ $$aARTICLE