David James Molden (2012)

Please fill the following information to request the publication in hardcopy. We will get in touch with you shortly.

* are required.

David James Molden er utviklingsspesialist med over 30 års erfaring med å få på plass, gjennomføre og overvåke programmer for vannforvaltning, matproduksjon og miljø. I ICIMOD leder han arbeidet med å samle kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker sårbare økosystemer og livet til folk i fjellenei Afghanistan,Bangladesh, Bhutan, Kina, India, Burma, Nepal og Pakistan.
Year: 2012
Language: Norwegian
In: KLIMA Magazine, 2-12 :

Related links: